XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY – ponthatár!

      XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY – ponthatár! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A versenybizottság döntése alapján  az  53 pont és az 53 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a XII. Országos Zongora négykezes és kétzongorás Verseny döntőjén.

Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 19. éjfél

A versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött jelentkezési lapot nyomtatás majd aláírás után beszkennelve kell elküldeni a titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu  e-mail címre 2021. március 19-ig.

 

NEVEZÉSI LAP – zongoraverseny

Hozzájáruló nyilatkozat

A nevezési lapokat és nyilatkozatokat a fehervari.nora@vujicsics.net email címre várjuk!

Nevezési határidő a területi válogatóra: 2021. január 18-ig.

 


 

XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY

megrendezése online történik

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és
a szakmai szervezetek egyetértésével a verseny területi válogatóinak lebonyolítási rendszere,
időpontjai, valamint az országos döntő időpontja megváltozik.

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039551
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Telefon/fax: 06-35/301-428
E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu

A verseny célja: A zongora tanszak tanulóinak együtt muzsikálása. Tehetséggondozás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő egyfordulós.
A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A jelentkezést követően a területi válogatóra elkészült felvételek beküldési határideje:              2021. március 3.

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott művei.

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! 

– A nevezési lapokat – az eredeti lebonyolítási rendnek megfelelően, a versenykiírásban eredetileg meghatározott – az adott területi válogató lebonyolítására kijelölt intézménynek kell beküldeni. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával együtt a területi válogatót rendező iskola honlapján szereplő elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2021. január 18-ig. A nevezési határidőt be kell tartani!

– A nevező iskolák a versenyzőik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban (a 10 perces vagy rövidebb videók maximális fájlmérete 650 MB, a legfeljebb 30 perces videók maximális fájlmérete 1,8 GB lehet), vágatlan videóanyagként egy – szükség esetén több – adathordozóra (pendrájv, esetleg DVD) felmásolják.

– A produkciókat tartalmazó adathordozót – tértivevényes küldeményként az adott területi válogatót rendező intézménynek kell küldeni. Beküldési határidő: 2021.március 3. A postai feladás határideje a válogatók versenykiírásban rögzített utolsó napja. A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.

– A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél maradnak.

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Együttjáték, hangzás/szólamok közötti arányok, zenei megvalósítás, technikai felkészültség, előadói készségek
Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12.

Általános tájékoztató a területi válogatókkal kapcsolatban

 • nevezés:
  – A nevezési lapokat – az eredeti lebonyolítási rendnek megfelelően, a versenykiírásban eredetileg meghatározott – az adott területi válogató lebonyolítására kijelölt intézménynek kell beküldeni.
 • lebonyolítás:
  – A nevező iskolák a versenyzőik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban (a 10 perces vagy rövidebb videók maximális fájlmérete 650 MB, a legfeljebb 30 perces videók maximális fájlmérete 1,8 GB lehet), vágatlan videóanyagként egy – szükség esetén több – adathordozóra (pendrájv, esetleg DVD) felmásolják.
  – Egy versenyző/csoport műsorát egy, vágatlan fájlba kell rögzíteni.
  – A fájl elnevezése: versenyző neve_korcsoportja (Példa Pál_3kcs.).
  – A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár).
  – A versenyzőknek a verseny anyagát, az eljátszandó műveket egy, vágatlan felvételen belül, egymás után kell előadniuk, a versennyel, színpadi szituációval azonos módon.
  – A könnyebb azonosíthatóság érdekében formai követelmény, hogy minden versenyző a produkciója bemutatása előtt mondja el a nevét, korcsoportját és a bemutatásra kerülő mű/művek címét. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.)
  – A versenyzők a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be.
  – A videofelvétel középpontjában a versenyző legyen, zenei verseny esetében fókuszálva az arcra, a kezekre és a hangszerre, illetve a korrepetitorral való együtt játékra. Zenekar, együttes esetén a total beállítást alkalmazzák. Táncprodukció esetén az egész testet mutassa a kép.
  – A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az akusztikai körülményekre is.
  – A versenyanyaggal együtt meg kell küldeni minden versenyző eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát.
  – A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé el kell helyezni egy „leltárt”, amely tartalmazza:
  – mely területi válogatóhoz tartoznak a versenyzők,
  – a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe),
  – az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, versenyző neve, bemutatott mű címe, időtartama).
  – A produkciókat tartalmazó adathordozót – tértivevényes küldeményként az adott területi válogatót rendező intézménynek kell küldeni. A postai feladás határideje a
  válogatók versenykiírásban rögzített utolsó napja. A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.
  – A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél maradnak.
  – A területi zsűrik az így beérkezett produkciókat – a területi válogatóknak megfelelő csoportosításban – a versenykiírásnak megfelelően értékelik, és ezen értékelések alapján alakul ki a döntő mezőnye.                                                                                                                          

ORSZÁGOS DÖNTŐ

Korcsoportokba sorolás:
Az alapfokú művészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A korcsoportonként meghatározottaktól eltérő osztályú versenyzőpárok esetén a magasabb osztály alapján kell korcsoportba sorolni a versenyzőket.

NÉGYKEZES ELŐADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉTZONGORÁS ELŐADÁSOK

VIII. korcsoport: évfolyami megkötés nélkül.
Különösen a továbbképzős növendékek esetén ajánlott a tanár-diák előadó páros!
Hat és nyolckezes művekkel nem lehet jelentkezni.

A nevezés feltétele:
Egy növendék csak két páros tagjaként nevezhető.

A verseny követelményei:
I-VI. korcsoportban két különböző stílusú mű vagy mű részlet (tétel), melyből az egyik korcsoportonként kötött, a másik ettől eltérő stílusban szabadon választható.
VII-VIII. korcsoport egy vagy több szabadon választható mű.
A megadott műsoridő túllépése nélkül az elhangzó művek, tételek száma lehet kettőnél több.
Eredetileg két kézre komponált mű négykezes átiratával, valamint versenyművek kétzongorás változatával nem lehet nevezni.
A program a maximális műsoridőt nem lépheti túl!
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
I-II. korcsoport:
Kötelező egy XX. vagy XXI. századi mű.
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő maximum 5 perc.
III-IV. korcsoport:
Kötelező egy klasszikus szerző műve.
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő maximum 6 perc.
V-VI. korcsoport:
Kötelező egy romantikus vagy impresszionista szerző műve.
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő maximum 8 perc.
VII. korcsoport:
Nincs stílus megkötés.
Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!
Műsoridő maximum 8 perc.
VIII. korcsoport:
Nincs stílus megkötés.
Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!
Műsoridő maximum 8 perc.

Nevezés az országos döntőre: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával együtt az országos versenyt rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2021. március 12-ig.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg
értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Együttjáték, hangzás/szólamok közötti arányok, zenei megvalósítás, technikai felkészültség, előadói készségek.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12.