Dunakanyar Gitáregyüttes

A gitár magányos hangszer – mondják gyakran, hiszen akkordikus jellegéből adódóan általában nincsen szüksége kísérő hangszerre. Ez az önállóság a pozitívumok mellett azzal is jár, hogy növendékeink ritkábban találkoznak más hangszeresekkel, többnyire egyedül játszanak, márpedig a társas muzsikálás az amatőr zenélés legszebb formája. Annak, hogy ezt növendékeink is átélhessék a legjobb formája a gitár-együttes. Ennek a zenélési formának a motiváló hatását jól mutatja, hogy sok növendékünk az egyéni hangszeres tanulmányok befejezése után is folytatja a zenekari muzsikálást.

Iskolánkban a gitárhoz kapcsolódó zenekari munka 2003-ban indult. Pár évvel később alakult ki, a ma is tartó kapcsolat a szentendrei és pomázi zeneiskola gitár-együttesei között, amit az is segít, hogy mindkét helyen Knyazoviczki Zoltán vezeti az együttesek munkáját. A két zenekar – év közben – külön készül, majd a fellépések előtti közös próbákkal válik teljessé az együtt zenélés.
Koncertműsorunkon vegyesen szerepelnek már eredetileg is gitár-együttesre írt művek valamint átiratok. A gitárhoz közel álló spanyol és latin dallamok mellett játszunk klasszikus műveket (reneszánsztól a kortárs zenéig), de jól illenek ehhez a felálláshoz a könnyű- illetve filmzenei feldolgozások is.

Az elmúlt évek alatt jó és szoros kapcsolatunk alakult ki a gödöllői Arpeggio gitárzenekarral, évente találkozunk közös koncerteken, de ugyanígy jó szakmai kapcsolatunk kezd kialakulni a budakalászi gitár-együttessel is. Külföldi kapcsolatok felé is nyitottak vagyunk, így fogadjuk most idén London Haringey kerületének gitárzenekarát.

Knyazoviczki Zoltán, zenekarvezető

Dunkanyar Gitáregyüttes

Dunkanyar Gitáregyüttes

Dunkanyar Gitáregyüttes