XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny

      XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY

A versenybizottság döntése alapján  az  51 pont és az 51 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a XVI. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen döntőjén.

Nevezési lap és Nyilatkozat – Gordonkaverseny

Nevezési határidő: 2020. szeptember 24.

 

Tájékoztató a 2020/2021. tanévi
XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY
lebonyolításának átszervezéséről

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága és
a szakmai szervezetek egyetértésével a verseny területi válogatóinak lebonyolítási rendszere,
időpontjai, valamint az országos döntő időpontja megváltozik.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A verseny területi válogatói a személyes megjelenés helyett digitális formában kerülnek
megrendezésre.
A területi válogatókra a Nevezési lapokat a versenykiírásban eredetileg meghatározott
intézményekbe kell beküldeni.
A nevezések beküldési határideje: 2020. szeptember 24.
A határidő után feladott nevezéseket nem lehet elfogadni.
A területi válogató versenyre benevezett versenyzők produkcióit videofelvételre kell rögzíteni,
és a rögzített fájlt pendrájvon (esetleg DVD-n) be kell küldeni értékelésre. A területi zsűrik az
így beérkezett produkciókat – a területi válogatóknak megfelelő csoportosításban – a
versenykiírásnak megfelelően értékelik, és ezen értékelések alapján alakul ki a döntő mezőnye.

A videofelvétel tartalmi és formai követelményei:
1. A videofelvételt vágatlan formában, mp4-kiterjesztésű, versenyzőnként különálló
fájlban kell rögzíteni.
2. A könnyebb azonosíthatóság érdekében minden versenyző a felvételen, a mű bemutatása
előtt mondja be a nevét, korcsoportját és a bemutatásra kerülő mű címét.
3. Egy intézményből benyújtott több nevezés esetén az egyes produkciókat vagy egy
adathordozóra, egymás mellé, vagy egyenként külön–külön adathordozóra kell rögzíteni
és beküldeni!
4. A versenyzők a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be.
5. A videofelvétel középpontjában a versenyző legyen, fókuszálva az arcra, a kezeire és a
hangszerre.
6. A videofelvétel készítése során ügyeljenek a megfelelő megvilágításra!
7. A digitális szervezési módszer szükségessé teszi azt is, hogy a versenyzők, szülői
aláírással megerősítve nyilatkozzanak a produkciók eredetiségéről, és a videofelvételek
kezelésének engedélyezéséről. Aláírt nyilatkozat nélkül a produkció nem értékelhető.

A nyilatkozatminta október 1-jétől letölthető lesz az Oktatási Hivatal honlapjáról.
A videofelvételeket a kitöltött és megfelelően aláírt nyilatkozatokkal együtt, intézményenként
postai küldeményként (pl. egy borítékba) csomagolják be.

A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé helyezzenek el egy „leltárt”, amely tartalmazza:
– mely területi válogatóhoz tartoznak a versenyzők,
– a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe),
– az adathordozó(ko)n szereplő produkciók, és nyilatkozatok azonosítására alkalmas
felsorolását
fájl neve, versenyző neve, korcsoportja, bemutatott mű címe és időtartama,
nyilatkozatának megléte

A csomagot (borítékot) tértivevényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:
Oktatási Hivatal ÉVO Lőrik Tünde (s.k.) 1363 Budapest, Pf. 84.
A csomagra (borítékra) írják rá:
– XVI. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY (területi válogató).
– a területi válogató városának neve
A csomagok (borítékok) postai feladásának határideje: 2020. október 13.
A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.

A verseny döntőjének tervezett időpontja: 2021. február 26-28.
Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040099
5000 Szolnok, Réz u.1.
Telefon/fax: 06-56/514-628
E-mail: bbzenesuliofag@gmail.com
Honlap: www.bbzenesuli.hu

Az országos döntő nevezési határideje: 2020. december 15.
A döntő megrendezési formájáról (személyes megjelenés vagy digitális forma) a
vírushelyzet alakulásának függvényében később születik döntés.

Oktatási Hivatal