Járványügyi protokoll

      Járványügyi protokoll bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Intézményi protokoll (a Házirend kiegészítéseként)
az
EMMI által kibocsátott
Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről – szempontjainak és ajánlásainak
figyelembe vételével

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

– Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az iskolában tüneteket mutató gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesítjük, aki köteles gondoskodni arról, hogy a gyermek a lehető legrövidebb időn belül felnőtt kíséretében eltávozhasson az iskolából. Bárminemű betegség után, a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az iskolát.
– Kérjük, hogy sem az intézmény területén, sem az iskola épülete előtt ne csoportosuljanak, minden esetben tartsák be a biztonságos védőtávolságot! A mosdók használata során is kérjük a tanulókat a biztonságos védőtávolság betartására és az alapos kézmosásra.
– Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, a rendszeres szellőztetésről, a felesleges tárgyak, bútorok elszállításáról.
– A közösségi terekben az órák előtti várakozás időszakában kötelező a 1,5 méteres védőtávolság betartása és az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.
– Azokban a termekben, ahol csoportos oktatás folyik, a csoportok váltása közben felületfertőtlenítést végzünk.
– A csoportos foglalkozások során igyekszünk biztosítani a megfelelő védőtávolságot, szükség szerint csoportbontással. (zenekar, kamaracsoport, kórus stb.)
– Közösségi rendezvényt (pl. tanári hangverseny) csak online, az alapvető egészségvédelmi intézkedések és szabályok betartásával, a résztvevők körének korlátozásával szervezünk.
– Kérjük a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben keressék fel személyesen iskolánkat, orrot és szájat takaró maszkban, és csak arra az időre, ameddig az ügy elintézése érdekében feltétlenül szükséges. Szülő, kísérő lehetőleg ne lépjen az épület területére, a gyermeket csak a bejáratig kísérjék, az iskola épületén belül kollégáink gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. Személyes ügyintézésre csak előzetesen egyeztetett időpontban e-mailen történő bejelentkezés után van lehetőség.
– Az épületbe való belépés a főbejáraton keresztül történik. A belépéskor kézfertőtlenítést kell végezni.
– Kérjük a szülőket, hogy az épületen kívül, az udvaron, esetleg a fedett teraszon várakozzanak a biztonságos védőtávolság betartásával.
– Az épületen belül huzamosabb ideig tartózkodni, étkezni, a gyermekkel közösen tanulni tilos.
– A művészeti órák után, a tanulók nem csoportosulhatnak a folyosón, az épületet el kell hagyniuk. A szülő felelőssége saját gyermeke védelmében, hogy az adott idősávban gondoskodjon gyermeke mielőbbi távozásáról.

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
– Az intézmények bejáratánál, a közlekedőben és az irodában vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Kérjük, hívják fel gyermekeik figyelmét, hogy az épületbe való belépés után, az órák előtt minden alkalommal alaposan mossák meg vagy fertőtlenítsék kezeiket.
– A szociális helyiségekben is biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.
– Kéztörlésre a mosdókban elhelyezett kézszárítókat használják.
– Kérjük, minden esetben legyen a tanulónál papír zsebkendő és maszk.
– A termekben rendszeres szellőztetést végzünk, az ablakokat lehetőség szerint nyitva tartjuk.
– Javasoljuk, hogy a tanulóknál mindig legyen fertőtlenítő hatású nedves törlőkendő, a hangszer, az órák alatt használt eszköz fertőtlenítése céljából. Fel kell hívni a gyermek figyelmét arra, hogy hangszerét, saját eszközét, tanszerét ne adja át másnak használatra.
– Iskolánkban naponta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.
– Amennyiben egy gyermeknél vagy pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őket különíteni. Gyermek esetén értesítjük a szülőt. Az elkülönítésére a 22. terem használható. A beteg egyén elkülönítését végző személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Iskolai alkalmazott megfertőződése gyanúja esetén megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó értesítése szükséges.
– A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Az intézményi protokoll mellett az iskola házirendjében rögzített szabályok továbbra is érvényben vannak.

Szentendre, 2020. szeptember 1.

Kérjük a fenti óvintézkedések betartását!
Köszönjük!
A Vujicsics Tihamér AMI alkalmazotti közössége