Iskolatitkári állás

Váci Tankerületi Központ

                            a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Duna korzó 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolatitkári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, pedagógus diploma,
 •         gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         pénzügyi / munkaügyi végzettség
 •         nyilvántartásokkal kapcsolatos számítógépes program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű precizitás, önállóság, kommunikációs képesség,
 •         pénzügyi, munkaügyi és adminisztrációs ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •         szakmai önéletrajz és motivációs levél
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Katalin intézményvezető nyújt, a 06-30-714-4612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Zakar Katalin intézményvezető részére a zakar@vujicsics.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő