Iskolatitkári állás

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Duna korzó 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolatitkári feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus diploma,
 • adminisztráció, nyilvántartások, statisztikai kimutatások – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • adminisztrációs területhez kapcsolódó végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű precizitás, önállóság, kiváló kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Katalin intézményvezető nyújt, a 06-30-714-4612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Zakar Katalin intézményvezető részére a zakar@vujicsics.net e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 22.