Iskolatitkárt keresünk

Váci Tankerületi Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola
iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Duna korzó 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
iskolatitkári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Tanári diploma
 • Pénzügyi/munkaügyi területhez kapcsolódóan szerzett végzettség
 • Legalább 3-5 év szakmai gyakorlat
 • Egyéb nyilvántartások vezetésével kapcsolatos számítógépes program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Katalin intézményvezető nyújt, a 06-30/714-4612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Zakar Katalin intézményvezető részére a zakar@vujicsics.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  3 hónap próbaidő